برای زن فردا...کردیا

 
به یاد "فروغ"
نویسنده : الهام پاوه نژاد - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
 

" دلم گرفته است.

  دلم گرفته است.

  به ایوان می روم و انگشتانم رابر پوست کشیده ی شب می کشم.

 چراغ های رابطه تاریکند.

 چراغ های رابطه تاریکند.

 کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد.

 کسی مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهد برد.

  پرواز را به خاطر بسپار.

  پرنده مردنی ست. "

شاید برای اولین یادداشت در سال نو خیلی مناسب نباشه ولی چه می شه کرد.فروغ  همیشه عزیز و به وقته... به خصوص وقتی در بهار برف بباره... وقتی برای گفتن کلامی، واژه کم بیاری...