برای زن فردا...کردیا

 
" از قفس "
نویسنده : الهام پاوه نژاد - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
 

در مرز نگاه من

                از هر سو

دیوارها

        بلند ،

دیوارها

        چون نومیدی

                       بلندند.

آیا درون هر دیوار

                  سعادتی هست

و سعادتمندی

و حسادتی ؟ _

که چشم اندازها

                    از این گونه

                                مشبکند ،

و دیوارها و نگاه

در دور دست های نومیدی

                                دیدار می کنند ،

و آسمان

            زندانی است

                              از بلور ؟

 

                                   ( احمد شاملو _

                                            از مجموعه ی آیدا ، درخت خنجر و خاطره)