فریاد "سعاد الصباح"

اگر نتوانم با تو قهوه بنوشم

                                       پس قهوه خانه ها به چه دردی می خورند ؟

اگر نتوانم با تو بی آن که هدفی داشته باشیم

                                                        راه بروم

                                     پس خیابان ها به چه درد می خورند ؟

اگر نتوانم نام تو را

                      بی آن که بترسم

                     مز مزه کنم

                                   پس زبان ها به چه درد می خورند ؟

اگر نتوانم فریاد بزنم

                  دوستت دارم

                                 پس دهانم به چه درد می خورد ؟              

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
علی آریا

........ شعر بسیار زیبایی ست خوشحالم که شما به نمایش و شعر نگاهی جدی دارید برقرار باشید.

محمد صالحی

نمی دونستم خانم پاوه نژاد هم قلمی با این قدرت دارند.